MN Oftalmoloji Cilt: 28 Sayı: 4 2021 (MN Ophthalmology Volume: 28 No: 4 2021)

Pediyatrik Keratoplastilerin Klinik ve Demografik Özellikleri

Clinical and Demographic Characteristics of Pediatric Keratoplasties

Gülşah GÜMÜŞ, Helin ÖKMEN, Burçin KEPEZ YILDIZ, Yusuf YILDIRIM, Alper AĞCA, Selim GENÇ, Nilay KANDEMİR BEŞEK, Ahmet KIRGIZ

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Oftalmoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Oftalmoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Oftalmoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.